NAMENA
Ove toploskupljajuće kablovske spojnice su namenjene za prelaz sa trožilnih 10, 20 i 35kV kablova izolovanih papirnom izolacijom tipa IPO, NPO, IPZO, NPZO i kablova slične konstrukcije na tri jednožilna ekranizovana kabla izolovana plastičnom masom tipa XHP, XHE i kablova slične konstrukcije napona 10,20 i 35 kV

KONSTRUKCIJA
Završetak trožilnog kabla sa papirnom izolacijom se postiže upotrebom tropolne toploskupljajuće račve i elemenata otpornih na ulje (toploskupljajuće cevi ili trake). Spajanje provodnika kablova se vrši presovanjem spojnih čaura ili jednostavnim montiranjem čaura sa s.o. zavrtnjima, regulacija el. polja se vrši pomoću elemenata za regulaciju el. polja, izolovanje spoja i spajanje ekrana se vrši upotrebom dvoslojnih izolacionih toploskupljajućih cevi. Spajanje bakarnih traka i žica el. zaštite se vrši upotrebom bakarnih pletenica i mrežica, dok se vodonepropustljivost i mehanička zaštita postiže primenom plaštenskih toploskupljajućih cevi oslojenih lepkom, posebno za jednožilne i trožilni kabl. Pribor za bezlemno spajanje uzemljenja se isporučuje u kompletu spojnice.
Kodni broj Tip
proizvoda
Naponski nivo (kV) Presek provodnika
(mm2)
Dužina spojnice L
(mm)
14033 TSKS up
10/3-III-70
10 25 - 70 1400
14034 TSKS up
10/3-III-150
10 70 - 150 1500
14035 TSKS up
10/3-III-240
10 95 - 240 1500
14036 TSKS up
20/3-III-70
20 25 - 70 1500
14037 TSKS up
20/3-III-150
20 70 - 150 1600
14038 TSKS up
20/3-III-240
20 95 - 240 1600
14039 TSKS up
35/3-III-70
35 25 - 70 1600
14040 TSKS up
35/3-III-150
35 70 - 150 1700
14041 TSKS up
35/3-III-240
35 95 - 240 1700
* Ukoliko su potrebne spojnice sa nastavnim čaurama u kompletima, potrebno je napomenuti u zahtevu ("tip proizvoda" sa čaurama)