NAMENA
Ove toploskupljajuće spojnice su namenjene za fleksibilnekablove izolovane gumom tipa GN-50, EpN 50, EpN 53, 55, EpN 60, 61, 62 i kablova slične konstrukcije.

KONSTRUKCIJA
Spajanje provodnika kablova se vrši presovanjem spojnih čaura, preko čaura se postavljaju toploskupljajuće cevčice sa lepkom kako bi izolovali spoj a vodonepropustljivost i mehanička zaštita se postiže upotrebom toploskupljajućih cevi oslojenih lepkom.
U zavisnosti od konkretnog tipa kabla pored primarne izolacije i obnove plašta kao što je napred opisano u kompletima dolazi i bakarna mrežica i opruge za bezlemno spajanje za nastavak el. zaštite bilo da se nalazi oko faznih žila ili preko cele konstrukcije kabla. U kompletima dolazi i poluprovodna traka za obnovu ekrana faznih provodnika i celog kabla kao i gumena traka za ispunu koja se mota preko celog spoja ispod praštevske cevi i omogućava bolju savitljivost kompletnog spoja.
Kodni broj Tip
proizvoda
Presek provodnika
(mm2)
Dužina spojnice L
(mm)
Max prečnik spojnice R
(mm)
13015 TSKS flex - 16 6 - 16 500 40
13016 TSKS flex - 35 10 - 35 600 45
13017 TSKS flex - 50 16 - 50 600 55
13018 TSKS flex - 120 50 - 120 800 70
13019 TSKS flex - 150 70 - 150 900 90
13020 TSKS flex - 240 120 - 240 1200 110

* Ukoliko su potrebne spojnice sa nastavnim čaurama u kompletima, potrebno je napomenuti u zahtevu ("tip proizvoda" sa čaurama)