NAMENA
Ove toploskupljajuće kablovske spojnice su namenjene za spajanje trožilnih kablova izolovanih papirnom izolacijom tipa IPO, NPO, IPZO, NPZO i kablova slične konstukcije napona 10, 20 i 35kV.

KONSTRUKCIJA
Završetak trožilnih kablova sa papirnom izolacijom se postiže upotrebom tropolnih toploskupljajućih račvi i elemenata otpornih na ulje (toploskupljajuće cevi ili trake). Spajanje provodnika kablova se vrši presovanjem spojnih čaura ili jednostavnim montiranjem čaura sa s.o. zavrtnjima, izolovanje spoja se vrši upotrebom dvoslojnih izolacionih toploskupljajućih cevi. Spajanje el. zaštite se vrši upotrebom bakarnih pletenica, dok se vodonepropustljivost i mehanička zaštita postiže primenom plaštenske toploskupljajuće cevi oslojene lepkom. Pribor za bezlemno spajanje uzemljenja se isporučuje u kompletu spojnice.
Kodni broj Tip
proizvoda
Naponski nivo (kV) Presek provodnika
(mm2)
Dužina spojnice L
(mm)
Max prečnik spojnice R
(mm)
14042 TSKS pi
10/3-70
10 25 - 70 1200 90
14043 TSKS pi
10/3-150
10 70 - 150 1200 110
14044 TSKS pi
10/3-240
10 95 - 240 1500 120
14045 TSKS pi
20/3-70
20 25 - 70 1500 120
14046 TSKS pi
20/3-150
20 70 - 150 1500 130
14047 TSKS pi
20/3-240
20 95 - 240 1500 140
14048 TSKS pi
35/3-70
35 25 - 70 2000 140
14049 TSKS pi
35/3-150
35 70 - 150 2200 150
14050 TSKS pi
35/3-240
35 95 - 240 2200 160
* Ukoliko su potrebne spojnice sa nastavnim čaurama u kompletima, potrebno je napomenuti u zahtevu ("tip proizvoda" sa čaurama)