TOPLOSKUPLJAJUĆE REPARATURNE MANŽETNE
Toploskupljajuće reparaturne manžetne su namenjene za popravku oštećenih kablova preko omotača i primenjuju se za različite vrste kablova. Pored standardne dužine moguće je poručiti manžetne različitih dužina a po zahtevu kupca, sve do max 1500 mm.

Kodni broj Dimenzije Isporučena
(mm)
Nakon skupljanja
d*(max)
Nakon skupljanja
w*(min)
Standardna dužina (mm)
6015 42/10 42 10 2.4 1000
6016 55/13 55 13 2.5 1000
6017 85/22 85 22 3.0 1000
6018 108/27 108 27 3.0 1000
6019 146/38 146 38 3.4 1000
TOPLOSKUPLJAJUĆE CEVI
Toploskupljajuće cevi su namenjene za zaptivane i zaštitu električnih spojeva, kablovskih završnica i spojnica gde je potrebna električna izolacija, UV zaštita i vodonepropustljivost. Odnos skupljanja od 3:1 omogućava lako uklapanje u nepravilne obline i velike konektore.
Kodni broj Dimenzije Isporučena
(mm)
Nakon skupljanja
d*(max)
Nakon skupljanja
w*(min)
Standardna dužina(mm)
6001 8/2 8 2 1.6 1000
6002 12/3 12 3 2.0 1000
6003 16/5 16 5 2.2 1000
6004 22/6 22 6 2.4 1000
6005 28/6 28 6 2.5 1000
6006 33/8 33 8 2.5 1000
6007 40/12 40 12 2.5 1000
6008 55/16 55 16 2.7 1000
6009 65/19 65 19 2.9 1000
6010 75/22 75 22 3.0 1000
6011 85/25 85 25 3.0 1000
6012 95/25 95 25 3.0 1000
6013 115/34 115 34 3.2 1000
6014 140/42 140 42 3.3 1000