NAMENA
Ove toploskupljajuće kablovske spojnice su namenjene za prelaz sa trožilnih ekranizovanih 10kV kablova izolovanih plastičnom masom na tri jednožilna ekranizovana 10kV kabla izolovana isto plastičnom masom tipa XHP, XHE i kablova slične konstrukcije.

KONSTRUKCIJA
Završetak trožilnog kabla se postiže upotrebom tropolne toploskupljajuće račve. Spajanje provodnika kablova se vrši presovanjem spojnih čaura ili jednostavnim montiranjem čaura sa s.o. zavrtnjima, regulacija električnog polja se vrši pomoću elemenata za regulaciju električnog polja, izolovanje spoja i spajanje ekrana se vrši upotrebom dvoslojnih izolacionih toploskupljajućih cevi. Spajanje bakarnih traka i žica električne zaštite se vrši upotrebom bakarnih pletenica i mrežica, dok se vodonepropustljivost i mehanička zaštita postiže primenom plaštevskih toploskupljajućih cevi oslojenih lepkom, posebno za jednožilne i trožilni kabl. Pribor za bezlemno spajanje uzemljenja se isporučuje u kompletu spojnice.
Kodni broj Tip
proizvoda
Naponski nivo
(kV)
Presek provodnika
(mm2)
Dužina spojnice L
(mm)
14019 TSKS 10/3-III-70 10 25 - 70 1400
14020 TSKS 10/3-III-150 10 70 - 150 1500
14021 TSKS 10/3-III-240 10 95 - 240 1500
* Ukoliko su potrebne spojnice sa nastavnim čaurama u kompletima, potrebno je napomenuti u zahtevu ("tip proizvoda" sa čaurama)