NAMENA
Ove kablovske spojnice su namenjene za račvanje odnosno izdvajanje otcepnog sa glavnog energetskog voda jednožilnih ekranizovanih kablova izolovanih plastičnom masom tipa XHP, XHE i kablova slične konstrukcije pod uglom od 900 (T spojnica) i 1500 (Y spojnica).

KONSTRUKCIJA
Montaža ovih spojnica se vrši pomocu T i Y spojnih elemenata koji dolaze u kompletu spojnice. Regulisanje električnog polja se vrši pomoću maramica za regulisanje električnog polja dok se nastavak ekrana obezbeđuje primenom poluprovodne trake. Izolacija spoja se izvodi motanjem visokonaponske izolacione trake. Povezivanje žica električne zaštite se postiže primenom bakarnih mrežica i čaura, a vodonepropustljivost i mehanička zaštita kombinovanom primenom toploskupljajućih cevi oslojenih lepkom i zaptivnih traka.
Kodni broj Tip
proizvoda
Naponski nivo
(kV)
Presek provodnika
(mm2)
Dužina spojnice L
(mm)
14022 TSKS 10/1-70-T 10 35 - 70 800
14023 TSKS 10/1-150-T 10 95 - 150 800
14024 TSKS 20/1-70-T 20 35 - 70 850
14025 TSKS 20/1-150-T 20 95 - 150 850
14026 TSKS 10/1-70-Y 10 35 - 70 750
14027 TSKS 10/1-150-Y 10 95 - 150 750
14028 TSKS 20/1-70-Y 20 35 - 70 800
14029 TSKS 20/1-150-Y 20 95 - 150 800