NAMENA
Ove toploskupljajuće spojnice su namenjene za trožilne neekranizovane kablove tipa PP-41, PP-45,... i kablova slične konstrukcije.

KONSTRUKCIJA
Spajanje provodnika kablova se vrši presovanjem spojnih čaura, preko čaura se postavljaju toploskupljajuće cevčice sa lepkom kako bi izolovali spoj, a vodonepropustljivost i mehanička zaštita se postiže upotrebom toploskupljajućih cevi oslojenih lepkom
U kompletu spojnice se isporučuje i pribor za bezlemno spajanje armature kablova.
Kodni broj Tip
proizvoda
Presek provodnika
(mm2)
Dužina spojnice L
(mm)
Maks. prečnik spojnice R (mm)
14016 TSKS 10/3-70 PP 25 - 70 1200 80
14017 TSKS 10/3-150 PP 70 - 150 1200 100
14018 TSKS 10/3-240 PP 95 - 240 1200 110

* Ukoliko su potrebne spojnice sa nastavnim čaurama u kompletima, potrebno je napomenuti u zahtevu ("tip proizvoda" sa čaurama)