NAMENA
Ove toploskupljajuće kablovske spojnice su namenjene za jednožilne ekranizovane kablove izolovane plastičnom masom 10, 20 i 35kV tipa XHP, XHE i kablova slične konstrukcije.

KONSTRUKCIJA
Spajanje provodnika kablova se vrši presovanjem spojnih čaura ili jednostavnim montiranjem čaura sa s.o. zavrtnjima, regulacija električnog polja se vrši pomoću elemenata za regulaciju električnog polja, izolovanje spoja i spajanje ekrana se vrši upotrebom dvoslojnih izolacionih toploskupljajućih cevi. Spajanje žica električne zaštite se vrši upotrebom spojnih čaura i bakarnih mrežica, dok se vodonepropustljivost i mehanička zaštita postiže primenom plaštevskih toploskupljajućih cevi oslojenih lepkom. Pribor za bezlemno spajanje uzemljenja se isporučuje u kompletu spojnice.
Kodni broj Tip
proizvoda
Naponski nivo
(kV)
Presek provodnika
(mm2)
Dužina spojnice L
(mm)
Maks. prečnik spojnice R
(mm)
14001 TSKS 10/1-70 10 25 - 70 800 50
14002 TSKS 10/1-150 10 70 - 150 900 60
14003 TSKS 10/1-240 10 95 - 240 1000 70
14004 TSKS 20/1-70 20 25 - 70 900 55
14005 TSKS 20/1-150 20 70 - 150 1000 65
14006 TSKS 20/1-240 20 95 - 240 1000 70
14007 TSKS 35/1-70 35 25 - 70 1000 70
14008 TSKS 35/1-150 35 70 - 150 1000 80
14009 TSKS 35/1-240 35 95 - 240 1000 90

* Ukoliko su potrebne spojnice sa nastavnim čaurama u kompletima, potrebno je napomenuti u zahtevu ("tip proizvoda" sa čaurama)