NAMENA
Ove toploskupljajuće kablovske spojnice su namenjene za prelaz sa trožilnih 10kV kablova izolovanih papirnom izolacijom tipa IPO, NPO i kablova slične konstrukcije na trožilne ekranizovane 10kV kablove izolovane plastičnom masom tipa XHP, XHE i kablova slične konstrukcije.

KONSTRUKCIJA
Pretvaranje kabla sa papirnom izolacijom na tzv. kvaziplastični kabl se postiže upotrebom elemenata otpornih na ulje (toploskupljajuće cevi ili trake) i tropolne toploskupljajuće račve. Regulisanje električnog polja na strani ekranizovanog kabla se vrši primenom elemenata za regulaciju električnog polja, a izolovanje samog spoja se vrši pomoću dvoslojne izolacione toploskupljajuće cevi. Povezivanje električne zaštite se postiže upotrebom bakarnih pletenica i mrežica, dok se vodonepropustljivost i mehanička zaštita dobija upotrebom toploskupljajućih cevi oslojenih lepkom. Pribor za bezlemno spajanje uzemljenja se isporučuje u kompletu spojnice.
Kodni broj Tip
proizvoda
Naponski nivo (kV) Presek provodnika
(mm2)
Dužina spojnice L
(mm)
Max prečnik spojnice R
(mm)
14030 TSKS up 10/3-70 10 25 - 70 1200 90
14031 TSKS up 10/3-150 10 70 - 150 1500 110
14032 TSKS up 10/3-240 10 95 - 240 1500 120
* Ukoliko su potrebne spojnice sa nastavnim čaurama u kompletima, potrebno je napomenuti u zahtevu ("tip proizvoda" sa čaurama)