NAMENA
Ove toploskupljajuće kablovske spojnice su namenjene za kablove izolovane plastičnom masom tipa PPOO, XPOO, i kablova slične konstrukcije.

KONSTRUKCIJA
Spajanje provodnika kablova se vrši presovanjem spojnih čaura, ili jednostavnim montiranjem čaura sa s.o. zavrtnjima, preko čaura se postavljaju toploskupljajuće cevčice sa lepkom kako bi izolovali spoj, a vodonepropustljivost i mehanička zaštita se postiže upotrebom toploskupljajućih cevi oslojenih lepkom.
Kodni broj Tip
proizvoda
Presek provodnika
(mm2)
Dužina spojnice L
(mm)
Max prečnik spojnice R
(mm)
13009 TSKS - 10 4 - 10 330 32
13010 TSKS - 25 6 - 25 450 40
13011 TSKS - 50 16 - 50 600 50
13012 TSKS - 95 50 - 95 800 70
13013 TSKS - 150 70 - 150 900 80
13014 TSKS - 240 150 - 240 1000 110

* Ukoliko su potrebne spojnice sa nastavnim čaurama u kompletima, potrebno je napomenuti u zahtevu ("tip proizvoda" sa čaurama)