NAMENA
Ove toploskupljajuće kablovske završnice su namenjene za završavanje trožilnih ekranizovanih/neekranizovanih kablova izolovanih plastičnom masom tipa XHP, XHE/PP-41 i kablova slične konstrukcije, napona 10 i 20 kV za unutrašnju montažu i spoljnu montažu.

KONSTRUKCIJA
Završetak trožilnog kabla se postiže upotrebom tropolne toploskupljajuće račve. Završnice se izoluju crvenim toploskupljajućim cevima koje su otporne na puzne struje, UV zračenje i teške uslove eksploatacije. Regulacija električnog polja na prelazu poluprovodni sloj-izolacija se vrši upotrebom rezistivnih elemenata za regulaciju električnog polja. Električna zaštita kabla se povezuje bakarnom pletenicom i kablovskom papučicom koja dolazi u kompletu završnice. Zaštita od atmosferskih padavina se postiže upotrebom izolacionih toploskupljajućih šeširića. Pribor za bezlemno spajanje uzemljenja se isporučuje u kompletu završnice.
Kodni broj Tip
proizvoda
Naponski nivo (kV) Presek provodnika
(mm2)
Dužina završnice L
(mm)
15019 TSKZ/U
10/3-70
10 25 - 70 500
15020 TSKZ/U
10/3-185
10 70 - 185 500
15021 TSKZ/U
10/3-300
10 95 - 300 500
15022 TSKZ/U
20/3-70
20 25 - 70 600
15023 TSKZ/U
20/3-185
20 70 - 185 600
15024 TSKZ/U
20/3-300
20 95 - 300 600
Kodni broj Tip
proizvoda
Naponski nivo (kV) Presek provodnika
(mm2)
Dužina završnice L
(mm)
Broj šeširića po žili
15025 TSKZ/S
10/3-70
10 25-70 500 1
15026 TSKZ/S
10/3-185
10 70-185 500 1
15027 TSKZ/S
10/3-300
10 95-300 500 1
15028 TSKZ/S
20/3-70
20 25-70 600 3
15029 TSKZ/S
20/3-185
20 70-185 600 3
15030 TSKZ/S
20/3-300
20 95-300 600 3
* Ukoliko su potrebne završnice sa papučicama u kompletima, potrebno je napomenuti u zahtevu ("tip proizvoda" sa papučicama)