NAMENA
Ove toploskupljajuće kablovske završnice su namenjene za kablove izolovane plastičnom masom tipa PPOO, XPOO, i kablova slične konstrukcije.

KONSTRUKCIJA
Završetak kablova se vrši primenom toploskupljajuće četvoropolne razdelne račve oslojene lepkom i toploskupljajućih cevčica isto sa lepkom koje vrše izolaciju spoja izmedu kablovske papučice i izolacije žila kablova.
Kodni broj Tip
proizvoda
Presek provodnika
(mm2)
Dužina račve L1
(mm)
Dužina T.S. cevi L2
(mm)
3012 TSKZ - 25 6 - 25 90 85
3013 TSKZ - 50 16 - 50 145 100
3014 TSKZ - 95 25 - 95 155 130
3015 TSKZ - 150 70 - 150 170 160
3016 TSKZ - 240 150 - 240 180 200

* Ukoliko su potrebne završnice sa završnim papučicama u kompletima, potrebno je napomenuti u zahtevu