NAMENA
Upozoravajuće ili "POZOR" trake su izrađene od jednoslojne PE folije na kojoj je jasno ispisano upozorenje u zavisnosti od vrste instalacije gde se primenjuje-pozor-energetski kabl, telefonski kabl i itd. Takođe, u zavisnosti od vrste izrađuje se u crvenoj, žutoj ili boji po zahtevu naručiova. Sve trake se motaju na hilzne, obeležavaju se etiketama i zaštitno se pakuju streč folijom. Standardna masa kotura trake iznosi 4-8 kg.

NAPOMENA
Pored navedenih traka proizvodimo i sve ostale vrste upozoravajućih traka za gasne, vodovodne i druge instalacije, kao i trake po zahtevu naručilaca različitih širina, debljina i boja.
Naziv
proizvoda
Debljina
(mm)
Širina
(mm)
Izduženje
(%)
Obračunska
mera
PE POZOR TRAKA CRVENA
POZOR - ENERGETSKI KABL
0.1 100 300 kg
PE POZOR TRAKA ŽUTA
POZOR - TELEFONSKI KABL
0.15 60 300 kg
PE POZOR TRAKA ŽUTA
POZOR - OPTIČKI KABL
0.1 100 300 kg
PE POZOR TRAKA ŽUTA
POZOR - GAS
0.1 80 300 kg