NAMENA
Ove toploskupljajuće kablovske spojnice su namenjene za kablove izolovane plastičnom masom tipa PPOO, PP-Y, XPOO, i kablova slične konstrukcije, a najčešće se upotrebljavaju kod konektovanja napajanja potapajućih pumpi.

KONSTRUKCIJA
Spajanje provodnika kablova se vrši presovanjem izolovanih spojnih čaura koje dolaze u kompletu spojnica, preko čaura se postavlja toploskupljajući bužir kojim se izoluje spoj, a vodonepropustljivost i mehanička zaštita se postiže upotrebom toploskupljajućih cevi oslojenih lepkom.
Kodni broj Tip
proizvoda
Presek provodnika
(mm2)
Dužina spojnice L
(mm)
Max prečnik spojnice R
(mm)
13001 TSKS 3x1.5 1.5 200 15
13002 TSKS 4x1.5 1.5 330 18
13003 TSKS 5x1.5 1.5 330 19
13004 TSKS 3x2.5 2.5 250 18
13005 TSKS 4x2.5 2.5 330 19
13006 TSKS 5x2.5 2.5 330 20
13007 TSKS 5x4 4 330 25
13008 TSKS 5x6 6 330 28

* Sve spojnice iz tabele isporučuju se sa izolovanim spojnim čaurama