NAMENA
Ove toploskupljajuće kablovske spojnice su namenjene za kablove izolovane plastičnom masom tipa PPOO, PP-Y, XPOO, i kablova slične konstrukcije, a najčešće se upotrebljavaju kod konektovanja napajanja potapajućih pumpi.

KONSTRUKCIJA
Spajanje provodnika kablova se vrši presovanjem izolovanih spojnih čaura koje dolaze u kompletu spojnica, preko čaura se postavlja toploskupljajući bužir kojim se izoluje spoj, a vodonepropustljivost i mehanička zaštita se postiže upotrebom toploskupljajućih cevi oslojenih lepkom.
Kodni broj Tip
proizvoda
Presek provodnika
(mm2)
Dužina spojnice L
(mm)
Max prečnik spojnice R
(mm)
3001 TSKS 3x1.5 1.5 250 15
3002 TSKS 3x2.5 2.5 250 18
3003 TSKS 5x2.5 2.5 330 20
3004 TSKS 5x4 4 330 25
3005 TSKS 5x6 6 330 28

* Sve spojnice iz tabele isporučuju se sa izolovanim spojnim čaurama