PURPOSE
These heat-shrinkable joints are intended for telecommunication networks without pressure, either air or underground networks. They are designed for plastic, lead or cables with metal protection, and similar with XAGA type.

CONSTRUCTION
Sama konstrukcija spojnice omogućava nastavljanje i račvanje max. dva kabla na izlazu. Vodonepropustljivost i spoljna mehanička zaštita spojnog mesta zajedno sa mestom račvanja se postiže upotrebom kompozitne reparaturne manžetne. Spojni snop se oblikuje metalnim aplikatorom koji formira kanister koji omogućava direktnu mehaničku zaštitu dok se račvanje izlaznih kablova realizuje korišćenjem kopče sa topljivim lepkom.
Dimension and length of joint Max. diameter
(mm)
Min. diameter
(mm)
43/8-200 43 8
43/8-300 43 8
43/8-350 43 8
43/8-500 43 8
55/12-300 55 12
75/15-500 75 15
75/15-600 75 15
75/15-650 75 15
92/25-500 95 25
92/25-650 95 25
122/30-650 122 30